Никой не е по желание инвалид!
В опита си да помогнем и улесним живота на хората с увреждания разработихме някои устройства с които се надяваме да улесним техния живот.
Звукови локатори за незрящи с обемен датчик
Звуков локатор
   
    Звуковият локатор е предназначен за ориентиране на хора с уведено зрение към даден обект (предимно входове на сгради). Устройството се монтира над входа на съответната сграда и при приближаване на човек в обхвата на сензора започва да издава сигнал, по който незрящия се ориентира за входа на сградата или друг обект.
    Локаторите са предназначени за външен монтаж, но могат да се монтират и в закрити помещения.
    Разработени са в два варианта. С постоянен и с прекъснат звуков сигнал.
    Захранване - 220В
    Честота - 3000Hz
    Ниво на звуковото налягане - 80dB
>>> Начало <<<
Created by