Никой не е по желание инвалид!
В опита си да помогнем и улесним живота на хората с увреждания разработихме някои устройства с които се надяваме да улесним техния живот.
Звукови сигнализатори за светофарни уредби
Звуков локатор

 
    Звуковият сигнализатор се монтира на сфетофарни уредби и дублира зеления сигнал разрешаващ преминаването на пешеходци. Включва се паралелно на зелената светлина за пешеходци, а при липса на отделен пешеходен модул - със селената свелина на основния модул.
    При монтиране на звуков сигнализатор задължително трябва да се подвърже само една посока на сетофарната уредба!!!! Не бива да се пресичат звуковите потоци.
    Захранване - 220В
    Честота - 3000Hz
    Ниво на звуковото налягане - 80dB
    Размери 75х35х20 мм
>>> Начало <<<
Created by