Никой не е по желание инвалид!
В опита си да помогнем и улесним живота на хората с увреждания разработихме някои устройства с които се надяваме да улесним техния живот.
Устройства в помощ на хора с увредено зрение
Слепи
За хора с увредени двигателни функции
Трудно подвижни

   Звукови сигнализатори за светофарни уредби

  Устройства за звукова сигнализация дублиращо зеления цвят на светофарните уредби указващо на хората с увредено зрение кога да преминат уличното платно. Повече>>>
   Звуков маяк с "накъсан" звук

  Устройства за звукова сигнализация подходящо за монтиране над входните врати на учреждения с по-висок трафик на хора със зрителни увреждания. Повече>>>
   Звуков маяк с детектор за движение

  Устройства за звукова сигнализация подходящо за монтиране над входните врати на учреждения, както на открито, така и в закрити помещения. Повече>>>

   Дистанционно управление    

   Дистанционно управление за управление на консуматори. Предлага се в следните варианти:
   - Вградено в ключ за осветление;
   - За управление на мощен консуматор;
   - За управление на повече консуматори;
Повече>>>
Created by