Никой не е по желание инвалид!
В опита си да помогнем и улесним живота на хората с увреждания разработихме някои устройства с които се надяваме да улесним техния живот.
Звуков маяк с "накъсан" звук
Звуков локатор
    Звуков сигнализатор с основна цел указване посоката на опеределен обект - обикновенно врати - за хора с увредено зрение.
    Звукът е "накъсан" като на няколко секунди се издава къс звук, за да се намали дразнещото действие на постоянния сигнал.
    Захранване - 220В или 12 В
    Честота - 3000Hz
    Ниво на звуковото налягане - 80dB
>>> Начало <<<
Created by