Никой не е по желание инвалид!
В опита си да помогнем и улесним живота на хората с увреждания разработихме някои устройства с които се надяваме да улесним техния живот.
Страницата е в процес на разработка
under construction
Страницата е в процес на разработка
Created by